„ANUNȚ
privind organizarea unei întâlniri în vederea discutării
proiectului de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari
 
 
          Ministerul Justiției anunță organizarea, în data de 25 martie 2015, a unei întâlniri în vederea discutării proiectului de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
 
          Întâlnirea va avea loc începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de Consiliu.
 
          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, participarea persoanelor interesate la întâlnirea de dezbatere publică a proiectului actului normativ menţionat se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe.
 
          În scopul unei bune organizări şi desfăşurări a dezbaterii, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea până marţi, 24 martie 2015, ora 15.00, pe adresa de e-mail dsc@just.ro, cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de luare a cuvântului şi, în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi numelui participanţilor.
 
          Timpul alocat luării cuvântului: maxim 15 minute/asociaţie profesională sau, după caz, participant.
 
          Modalitatea de colectare a recomandărilor: înainte de începerea dezbaterii, în format material şi electronic, pe adresa de e-maildsc@just.ro
          Am aprecia depunerea numai a acelor propuneri, observaţii şi recomandări care nu au fost transmise în perioada de dezbatere publică a proiectului de lege – 15 ianuarie – 6 februarie 2015.”
 
Anexa 
 
1.Proiectul de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari – varianta publicată în data de 15 ianuarie 2015
 
2.Expunere de motive.