Profesia de traducător și interpret autorizat este o profesie reglementată de lege specială, este o profesie creată de stat special ca să servească statul și este o profesie distinctă de cea de traducător/ interpret în general.

În viitorul - sperăm - cât mai apropiat, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind traducătorii și interpreții judiciari elaborată de Ministerul Justiției, profesia noastră va înceta să se mai numească traducător și interpret autorizat și se va numi traducător și interpret judiciar.

De altfel, chiar dacă în prezent nu suntem explicit numiți traducători judiciari, este limpede că asta suntem, deoarece în prezent suntem autorizați de Ministerul Justiției conform Legii 178/1997 - Lege privind autorizarea și plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti. 

Deci chiar din titlul legii actuale se vede care sunt organele care ne folosesc conform legii și pentru care suntem obligați să prestăm în exclusivitate, în baza autorizației de la Ministerul Justiției. Iar noua lege va adăuga la organele sistemului conex celui judiciar mediatorii și practicienii în insolvență.

Prin urmare, noi nu suntem autorizați de Ministerul Justiției să facem traduceri în general, ci, prin această autorizație, ni se creează dreptul și în același timp obligația să prestăm exclusiv pentru aceste organe ale statului sau cu autoritate dată de stat, din sistemul judiciar sau din sistemul conex celui judiciar.

Orice refuz nejustificat de a servi organele poate atrage după sine încetarea autorizației.

Contracte de prestări servicii sau de angajare, după caz, putem încheia numai cu organele menționate, nu și cu alte entități.

Cum este și firesc, rolul principal în profesia noastră îl are statul, fiindcă el este cel care stabilește totul legat de profesia  profesiei, el ne stabilește formele de exercitare a profesiei, el ne stabilește prin lege drepturile și obligațiile, precum și răspunderea, tot el stabilește și tarifele fixe la care trebuie să fim plătiți de organele care ne folosesc și tot el este și organul de control al nostru.

Absolut tot ce prestăm pentru organele statului, trebuie să prestăm noi înșine și să certificăm exactitatea și integralitatea traducerii printr-o formulă care de asemenea este stabilită de stat prin legislație și este interzisă modificarea acestei formule; răspunderea noastră este individuală și ne-o asumăm prin semnătură și ștampilă.

În ceea ce priveste  traducerile legalizate pentru clienți privațiacestea sunt produsul finit care rezultă din îndeplinirea unei proceduri notariale: efectuarea și legalizarea traducerilor, care conform art. 12 lit. j din Legea nr. 36/1995 republicată - Legea notarilor publici și a activității notariale intră în competența notarilor publici și trebuie, prin urmare, îndeplinită exclusiv de notariate. Deci dacă noi facem traduceri legalizate, noi trebuie  sa le facem pentru notariate, la solicitarea acestora și fiind plătiți de acestea, nu de clientul notariatului; iar notariatul nu lucrează decât cu noi și nu legalizează decât semnătura noastră, fiindca legea nu permite legalizarea semnăturii traducătorilor neautorizați de Ministerul Justiției.